Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Westody Office, s.r.o., se sídlem Praha 10, Žirovnická 3133/6, PSČ 10600, IČ: 03657337 zapsané ve veřejném rejstříku, spisová značka C 235761 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 1. Údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem odeslání poptávkového formuláře a následné reakce, vč. marketingového oslovení . Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.
 2. Správce shromažďuje na svých webových stránkách soubory cookies.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete odesláním poptávkového formuláře svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Westody Office, s.r.o. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii
 • těchto údajů,  vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • popřípadě požadovat omezení zpracování,  požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.
Přesunout se na začátek