Mzdové účetnictví

Poskytujeme mzdové účetnictví a provádíme mzdovou evidenci. Zajistíme veškeré přímé převody a výplaty mezd na účty vašich zaměstnanců nebo příslušných institucí. Zařídíme, aby účetnictví pro vás bylo efektivním nástrojem pro vaše podnikání. Svěřte nám své účty, zbavíme vás starostí i části odpovědnosti. Správné zpracování a vedení mezd je základem každé úspěšné společnosti. Pokud právě v této sféře svázané legislativou trošku tápete, jste na správném místě. 

Ručíme za kvalitu zpracovaní!

mzdové účetnictví

Mzdové účetnictví od profesionálů

Mít v pořádku mzdové účetnictví je nezbytnost. Máme letité zkušenosti v oblasti vedení a zpracování mzdové agendy, proto nás jen tak něco nepřekvapí. Šetřte svůj čas a účty přenechte nám! Dokonale známe účetní zákon včetně všech prováděcích předpisů, takže můžete pustit z hlavy obavy před případnými kontrolami úřadu. 

Co vše mzdové účetnictví od nás zahrnuje?

Průběžná mzdová evidence

 • Vedení úplné mzdové a personální evidence
 • Příprava výplatních pásek zaměstnanců a evidence příjmů zaměstnanců
 • Vedení analytické evidence mezd
 • Vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech
 • Zpracování všech dokumentů spojených s ukončením pracovního poměru
 • Vystavení příkazů k úhradě
 • Udržování kontaktu s příslušnými úřady

Personální agenda

 • Příprava dohodnutých pracovních smluv a dalších pracovněprávních dokumentů
 • Přihlášení a odhlášení zaměstnavatele a zaměstnanců k příspěvkům na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
 • Vyhotovení dohodnutých zpráv týkajících se personální agendy
 • Jednání s úřady o náhradě za ušlý zisk

Roční zúčtování záloh

 • Roční zúčtování mezd vyhotovené pro klienta, případně vyhotovení přehledu příjmů a srážkových daní
 • Roční zúčtování mezd pro zaměstnance

Zasílání podkladů online

 • Chceme maximum pro vaše pohodlí, proto jsme vybaveni pro 100% online předávání podkladů k našemu zpracování

Ceník služeb mzdového účetnictví

Nezáleží jak velká firma jste. U nás víte dopředu, kolik zaplatíte!

Cena za 1 zaměstnance 195 Kč / měsíc + DPH

Cena mzdového účetnictví zahrnuje základní vedení mzdové agendy – měsíční výpočet mezd, vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění a přihlášek i odhlášek zaměstnanců, předpis odvodů správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám, výpočet záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, provedení srážek z mezd zaměstnanců a tisk hromadného příkazu pro banku.. Do ceny nejsou zahrnuty další úkony související se standardní mzdovou agendou, jako jsou exekuce, srážky, nahlášení cizinců na ÚP, evidence pracovních úrazů, apod…V ceně není rovněž zohledněna příprava podkladů pro kontroly sociálního a zdravotního pojištění i kontroly mzdové evidence včetně účasti našich pracovníků na těchto kontrolách.

Práce po skončení kalendářního roku

 • Roční zúčtování mezd
 • Potvrzení o zdanitelných příjmench
 • Vyplnění evidenčích listů pro všechny zaměstnance
 • Výkazy pro FÚ (Vyúčtování daně ze závislé činnosti a funkčních požitků, vyúčtování daně vybírané srážkou) se vyfakturují po dokončení těchto prací částkou 200,- Kč za každého evidovaného zaměstnance s účastí na důchodovém pojištění (tzn. 1x za rok)

Zašlete nám nezávaznou poptávku na mzdové účetnictví! Obratem odpovíme.

Přesunout se na začátek