Whistleblowing

Oznamovací systém pro podávání oznámení (WHISTLEBLOWING)

Zřídili jsme oznamovací kanál, prostřednictvím kterého mohou zaměstnanci, osoby vykonávající pracovní činnost pro organizaci mimo pracovní poměr, uchazeči o zaměstnání, dobrovolníci a další osoby oznamovat protiprávní jednání, se kterým se setkali, nebo o kterém se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Jak můžete oznámení podat?

Oznámení můžete podat různými způsoby:

  1. v listinné podobě zasláním na adresu Mgr. Jany Harcové, Školní 601, Milotice 696 05. „Pouze k rukám příslušné osoby
  2. elektronicky do zřízené schránky pro elektronickou poštu na adresu jana.harcova@seznam.cz,
  3. ústně před příslušnou osobou, která o takovém oznámení vyhotoví protokol,
  4. ústně prostřednictvím telefonního rozhovoru s příslušnou osobou se zvukovým záznamem, pokud oznamovatel vysloví s jeho pořízením souhlas. Číslo tel. linky: + 420 774 620 261, linka je v provozu v pracovní dny v pondělí až čtvrtek od 9:00 do 15:00 a v pátek od 9:00 do 12:00.

Pokud oznamovatel nebude chtít využít oznamovacího systému Westody Office, s.r.o., tak může oznámení podat přímo Ministerstvu spravedlnosti.

Oznámení lze podat i anonymně. Na anonymní oznamovatele se však nevztahuje ochrana před odvetnými opatřeními a příslušná osoba nemá povinnost se anonymními oznámeními zabývat. V okamžiku, kdy vyjde najevo totožnost oznamovatele, oznamovateli svědčí ochrana dle zákona o ochraně oznamovatelů. Oznámení je standardně vyřešeno do 30 dnů od jeho podání. V odůvodněných případech je lhůta delší. O prodloužení lhůty však bude oznamovatel informován.

Příslušná osoba nebude přijímat a vyřizovat oznámení od osob, které pro naši společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle §2 ods. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Přesunout se na začátek